Lentolan radan järjestyssäännöt


 • Radalla saa ajaa vain AKK-Motorsport ry:n sääntökirjan mukaisilla karting-autoilla.
 • Radalla ei saa ajaa muilla moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla.
 • Radalla saa ajaa 34 autoa yhtäaikaa. Radan käyttäjän vastuulla on, ettei tämä määrä ylity.
 • Karting-autolla ajettaessa on käytettävä tarkoituksenmukaista suojakypärää ja turvallisia ajovarusteita.
 • Rullaluistelijoiden ja -hiihtäjien on käytettävä sauvojen liukuesteissä kumisuojusta.
 • Radan kiertosuunta on myötäpäivään.
 • Ratamaksu on maksettava ennen ajoa ja maksutosite on esitettävä pyydettäessä.
 • Alkoholin käyttö rata-alueella on kielletty.
 • Tupakointi on sallittu vain merkityillä tupakointipaikoilla.
 • Poltto- tai liuotinaineita ei saa päästä maahan tai asfaltille.
 • Jätteen tuottaja on velvollinen toimittamaan jätteet keräysastiaan. Mikäli jäte ei kokonaisuudessaan mahdu keräysastiaan on jätteen tuottajan toimitettava jäte pois rata alueelta.
 • Ratavalvoja määrää tarvittaessa radalla noudatettavista ajovuoroista.
 • Ratavalvojalla on oikeus estää sekä keskeyttää karting-auton ajo radalla.
 • Ratavalvojan määräyksen noudattamatta jättämisestä seuraa sanktio, jonka määrittää ratayhdistyksen hallitus tapauskohtaisesti.
 • Radalla ajaminen sen ollessa suljettu, aiheuttaa se automaattisesti yhden (1) vuoden porttikiellon radalle sekä 1000 € sanktio maksun sääntöä rikkoneelle. Tarkasta radan aukiolo aina www.pirka.fi etusivun varauskalenterista!
 • Muutoksista ja tarkennuksista ilmoitetaan internetissä osoitteessa: www.pirka.fi
 • HUOM! Raket120 autojen on käytettävä Raket95 pakoputkistoa.