Toimintalinja

Pirkanmaan Karting ry:n toimintalinja

 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Johdanto
1.1. Pirkanmaan Kartingin visio

2. Pirkanmaan Karting ry:n eettiset linjaukset
2.1. Perheen yhteinen harrastus lasten ehdoilla
2.2. Iloa, mielihyvää ja haasteita
2.3. Terveys ja hyvinvointi, päihteettömyys, aikuisten esimerkki
2.4. Kannustavuus, rehtiys ja monipuolisuus

3. Pirkanmaan Karting ry:n seuratoiminnan tavoitteet
3.1. Kasvatukselliset tavoitteet
3.2. Opetukselliset tavoitteet
3.3. Urheilulliset tavoitteet
3.4. Yhteiskunnalliset tavoitteet

4. Seuran käytännön toimintatavat
4.1. Seuran jäsenyys ja maksut
4.1.1. Jäsenmaksut
4.1.2. Lisenssit
4.1.3. Ratamaksut
4.2. Toiminnan perusta ja lajisäännöt
4.3. Karting-autot ja ajovarusteet
4.4. Seuran toimintamuodot
4.4.1. Toiminta ajokauden aikana
4.4.2. Toiminta talvikauden aikana
4.5. Seuratoimijoiden rekrytointi, koulutus ja kannustaminen
4.6. Tiedotus

5. Organisaatio, vastuuhenkilöiden ja seuratoimijain roolit
5.1. Puheenjohtaja
5.2. Varapuheenjohtaja
5.3. Rahastonhoitaja
5.4. Kilpailuvastaavat ( 2 h)
5.5. Turvallisuusvastaava
5.6. Kalustovastaavat ( 3 h)
5.7. Nuorisovastaava
5.8. Ajovalmentajat (3 h)
5.9. Liikuntavastaavat (2 h)
5.10. Tiedottaja
5.11. Webmaster
5.12. Muut seuratoimijat
5.12.1. Kilpailujen toimitsijat
5.12.2. Vanhemmat ja huoltajat
5.13. Seuran kerhotila ja yhteystiedot

6. PELISÄÄNNÖT

 

- - - -

1. JOHDANTO


Pirkanmaan Karting ry:n (PirKa) toimintalinja kertoo alkujaan 1990 perustetun autourheilu- ja nuorisokasvatusseuran nykyisestä tilasta ja tavoitteista, toiminnasta, arvostuksista ja harrastus- sekä urheilupalveluista, joita se pirkanmaalaisille ja muille suomalaisille kartingia harrastaville jäsenilleen tarjoaa. Yhdistyksen edeltäjä, Kangasalan FK-Kerho on valittu kahdesti (v. 2002 ja 2007) Autourheilun Kansallisen Keskusliiton (AKK) Hämeen alueen vuoden autourheiluseuraksi. Kangasalan FK-kerho ry on ollut sinettiseura vuodesta 2002 alkaen. Huomionosoitukset kertovat seuran toiminnan olevan laadukasta nuorisokasvatustyötä ja tarjoavan korkeatasoista sekä tervehenkistä toimintaa sekä harrastajille että kilpaurheilijoille.

1.1. PIRKANMAAN KARTING RY:N VISIO

Pirkanmaan Karting ry on harrastajien ja kilpailijoiden lisenssien määrällä mitattuna jo nyt Suomen suurin karting-yhdistys. Yhdistyksen junioritoiminta on kasvatuksellisesti ja kilpailullisesti kansallista huipputasoa. Yhdistyksen jäsenet ovat menestyneet AKK:n Alue 5:n (Hämeen alue) aluemestaruuskilpailuissa hyvin ja korjanneet vuosittain suurimman osan alueen vuosittain jakamista palkinnoista. Yhdistyksen kuljettajia on jatkuvasti kuulunut AKK:n valtakunnalliseen valmennusryhmään, ja myös muut kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvat jäsenet ovat menestyneet hyvin.

Yhdistyksen tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen laadukasta ja monipuolista moottoriurheilua Formula Karting-autojen parissa. Harrastuksen aloituskynnys pyritään pitämään matalalla siten, että seura tarjoaa ajokalustoa ja varusteita aloittaville harrastajille. Mukaan toimintaan pääsevät kaikki halukkaat lapset huoltajineen - kaikkia kohdellaan tasapuolisesti.

Yhdistys järjestää vuosittain ajoleirin sekä muuta erityisesti aloittelijoille suunnattua koulutusta turvallisessa ympäristössä koulutettujen ohjaajien vetämänä. Näin lapset ja nuoret saadaan innostumaan karting-harrastuksesta. Yhdistyksen toiminta on perhekeskeistä. Vanhemmat, isovanhemmat ym. huoltajat ovat mukana seuran talkootyössä, kilpailijoiden toimitsijoina ym. toiminnassa omien osaamisalueidensa mukaisesti.

Seuravalmennus pyrkii auttamaan jo harrastuksen aloittaneita lapsia ja nuoria kehittymään kuljettajina ja monipuolisina urheilijoina. Yhdistys järjestää harrastusikäisille lapsille harjoituskilpailuja Nuori Suomi -hengessä. Alue- ja kansallisen tason kilpailuihin tähtääville lapsille ja nuorille seura pyrkii takaamaan riittävät harjoitusmahdollisuudet sekä ajoharjoittelun että monipuolisen liikunnan ja urheilun suorituspaikkoja tarjoamalla sekä järjestämällä niissä tarvittavaa valmennusta ja ohjausta.

 

- - - -

2. PIRKANMAAN KARTING RY:N EETTISET LINJAUKSET

PirKa:lla on moraalisesti ja eettisesti korkeatasoiset perinteet, joita kunnioittaen koko seuran toimintaa ohjataan. Eettisiä linjauksia noudattavat kaikki seuran toiminnassa mukana olevat.

2.1. Karting on perheen yhteinen harrastus lasten ehdoilla

Karting on lasten ja nuorten - sekä tyttöjen että poikien - harrastus, joka sitouttaa toimintaan myös koko perheen. Harrastus- ja kilpailumatkat ovat koko perheen laatuaikaa. Yhteinen aika lasten kanssa ja huoltaminen sekä kasvatustyö lujittavat perheyhteyttä, jota seura omien ohjaajiensa ym. oheiskasvattajien avulla tukee. Lasten ja nuorten tarpeet, motivaatio, koulunkäynti ja muut harrastukset sekä heidän tarpeensa lepoon ja rentoutumiseen otetaan huomioon.

2.2. Yhdistys tarjoaa iloa, mielihyvää ja haasteita

Yhdistyksen toiminta tarjoaa lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen iloa, mielihyvää sekä haasteita. Yhdistyksen toiminnassa mukana olevat arvostavat ja kunnioittavat toisiaan, ottavat huomioon toiset ihmiset ja käyttäytyvät hyvien tapojen mukaisesti. Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti, suvaitsevaisesti ja hyväksyen. Hyvin järjestetty toiminta tuo iloa ja onnistumisen mielihyvää. Lisääntyvä kilpailutoiminta sekä vaativat toimitsijatehtävät tarjoavat lisää haasteita sekä harrastajalle että hänen taustayhteisölleen.

2.2. Terveys ja hyvinvointi, päihteettömyys ja aikuisten esimerkki

Yhdistyksen toiminnassa mukana olevat ovat velvollisia valistamaan lapsia terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa ja toimimaan hyvinä esikuvina käyttäytymällä asianmukaisesti ja päihteettömästi. Hyvät tavat ja asiallinen kielenkäyttö ovat ohjenuorana. Kaikissa seuran järjestämissä tapahtumissa on vastuullinen koulutuksen saanut ohjaaja tai valmentaja, mutta pääsääntöisesti lapsen tai nuoren toiminnasta ja käyttäytymisestä vastaa vanhempi tai muu huoltaja. 

2.3. Kannustavuus, rehtiys ja monipuolisuus 

Kaikessa toiminnassa lapsia ja nuoria kannustetaan positiivisesti heidän taitotasostaan riippumatta. Myös tässä seuratoimijoiden sekä vanhempien on toimittava esimerkillisesti. 

Huoltajille, valmentajille, kilpailujen toimitsijoille ym. seuratoimijoille järjestetään mahdollisuus osallistua monipuoliseen koulutukseen ja näin heitä kannustetaan yhä haasteellisempiin tehtäviin.

Yhdistyksen toiminta on avointa ja rehtiä ja siitä tiedotetaan rehellisesti sekä seuran sisällä että ulospäin. Annetuista lupauksista ja tehdyistä sopimuksista sekä lajin säännöistä pidetään kiinni. Kilpailuissa ajetaan vain sääntöjen mukaisella kalustolla.

Yhdistys tarjoaa karting- ajon lisäksi mahdollisuuksia monipuoliseen liikuntaan sekä kannustaa lapsia erilaisiin urheilu- ym. harrastuksiin.

 

- - - -

3. PIRKANMAAN KARTING RY:N SEURATOIMINNAN TAVOITTEET

3.1. Kasvatukselliset tavoitteet

Lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan ja huoltajiaan kannustetaan terveisiin elämäntapoihin. Hyvät tavat ja asiallinen kielenkäyttö sekä toisten kunnioittaminen ja päihteetön elämäntapa ovat seuran ohjenuorina.

Lapsista ja nuorista pyritään kasvattamaan aktiivisia, oma-aloitteisia, terveitä, toimivia, taitavia, yhteistyökykyisiä ja sääntöjä noudattavia positiivisen elämänasenteen omaavia sosiaalisia ihmisiä. Rehti kannustaminen tuo onnistumisen iloa ja kasvattaa sietämään pettymyksiä.

3.2. Opetukselliset tavoitteet

Valmennus: Aloittelijoille ja heidän huoltajilleen ajokorttikoulutus ja ajoleiri. Lapsille ja nuorille ajokoulutusta radalla: Ratasäännöt, ajolinjat ja ajotapojen vaikutus nopeuteen. Huoltajille ja vanhemmille tekniikkakoulutusta moottoreista ja rungoista sekä valmentamista kilpailuihin. 

Aluevalmennus ja AKK:n valmennus. Ohjataan lajiin määrätietoisesti ja tavoitehakuisesti suhtautuvat lahjakkaimmat nuoret hakeutumaan jatkovalmennukseen.

Aktivoidaan lasten ja nuorten vanhempia/huoltajia sekä ajajauran päättäneitä kuljettajia mukaan seuratoimijoiksi ja kilpailujen järjestelytehtäviin seuran sekä sen yhteistyöseurojen järjestämissä kilpailuissa. Aktivoidaan jäseniä osallistumaan keskusjärjestöjen (AKK ja SLU/HLU) koulutuksiin.

3.3. Urheilulliset tavoitteet

Lapsia ja nuoria kannustetaan monipuolisuuteen liikuntaharrastuksissaan. Karting -harrastajien koulutuksessa pyritään kehittämään fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia kestämään kilpailun tuomat paineet. Erityisesti harjoitetaan silmien/ käsien ja jalkojen koordinaatiota sekä nopeutta.
Kukin harrastaja / kilpailija asettaa yhdessä huoltajansa kanssa henkilökohtaiset kilpailulliset tavoitteet, joita seura pyrkii tukemaan. Yhdistyksen urheilullisena tavoitteena on pysyä maan suurimpana lajin erityisseurana ja saavuttaa jäsenille menestystä eri luokissa ja sarjoissa. AKK:n aluemestaruuspalkintojen jaossa on tavoitteena edelleen saada suurin osa lajin palkinnoista seuran jäsenille.

Seuravalmennuksen tehostaminen ja jäsenten saaminen mukaan alue- ja valtakunnantason valmennusryhmiin ovat keinoja, joilla seura pyrkii jatkossakin saamaan jäseniä kansallisen ja kansainvälisen kartingin huipulle.

3.4. Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lasten ja nuorten parissa tehtävä nuorisokasvatustyö Nuori Suomi -hengessä on yhdistyksen tärkein toimintamuoto. Se tuo yhdistykselle myönteistä julkisuuskuvaa, jonka avulla pyritään turvaamaan karting -toiminnan harrastusmahdollisuuksia jatkossakin.

Koulutus- ja valmennustoiminnan kehittyessä pyritään tiivistämään yhteistyötä myös erityiskasvatustyötä tekevien yhteisöjen kanssa.

 

- - - -

4. PIRKANMAAN KARTING RY:N KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT

4.1. Seuran jäsenyys ja maksut

Aloittelijoiden paras reitti mukaan seuran toimintaan on osallistuminen keväisin järjestettävään karting -ajokorttikoulutukseen ja siihen liittyvään ajoleiriin. Koulutus sisältää teoriaosion sekä kaksipäiväisen ajoleirin. Koulutukseen osallistuvat sekä aloitteleva kuljettaja että hänen huoltajansa.

4.1.1. Jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsenyys muodostuu perhejäsenyydestä (minimissään 1 aikuinen ja 1 lapsi). Jäsenmaksu vuodelta 2008 on 50,- ja liittymismaksu on 10,-. Myös aikuiset yksineläjät maksavat jäsenyydestään 50,-.

4.1.2. Lisenssit
Kaikilla yhdistyksen tapahtumissa ajavilla kuljettajilla tulee olla vähintään harrastajalisenssi, joka sisältää AKK:n ryhmätapaturmavakuutuksen. Lapsen tai alle 18 vuotiaan nuoren mukana tulee aina olla huoltaja, jolta vaaditaan vähintään huoltajalisenssi. Lisenssit hankitaan AKK:n nettisivuston kautta.

4.1.3. Ratamaksut
Yhdistyksen kotirata on Lentola Green Karting Park Kangasalan Lentolassa. Radan toimintaa organisoi Pirkanmaan Karting, jonka perustajajäseniä Kangasalan FK-Kerho, Ylöjärven FK-kerho ja Tampereen Formula K-Kerho oli. Radan käyttö edellyttää ratamaksun maksamista. Kaikilla Suomen n. 50 karting-radalla peritään ratakohtaiset maksut.

4.2. Toiminnan perusta ja lajisäännöt

Seuratoiminnan perustana ovat Suomen laki, yhdistyslaki, PirKa:n säännöt sekä SLU:n ja sen lajiliiton säännöt. Karting on autourheilua ja siten seuran toiminnassa noudatetaan AKK:n voimassa olevia sääntöjä. Lisätietoja: http://www.autourheilu.fi/saantokirja/

4.3. Karting-autot ja ajovarusteet

Karting on harrastus, jossa käytettävien autojen tulee olla lajisääntöjen mukaisia. Kuljettajan tulee alusta asti käyttää asiallisia ajovarusteita. Alan kauppiaat sekä karting-ratojen henkilökunta sekä lajin seurat neuvovat sopivan auton sekä vaadittavien varusteiden hankinnassa.

PirKalla on kerhoautoja sekä ajovarusteita, joiden avulla aloittelija voi tutustua lajiin. Tutustumisajojen lisäksi kerhon autoja voivat käyttää vain kerhon jäsenet, joilla on vähintään harrastajalisenssi. PirKalla on tarjota myös rajoitettu määrä ajopukuja ja kypäriä sekä yksi karting-auton kuljetukseen soveltuva kevytperävaunu. PirKan autoilla tapahtuva ajoharjoittelu tulee suorittaa Lentolan karting-radalla.

4.4. Seuran toimintamuodot 
4.4.1. Toiminta ajokauden aikana
Kartingin ajokausi on parhaimmillaan keväästä syksyyn 1.4. - 31.10. Kauden aluksi järjestetään aloitteleville kuljettajille tarkoitettu karting-ajokorttikoulutus huhtikuun lopulla sekä siihen liittyvä kaksipäiväinen ajoleiri. 
Yhdistyksen viikoittainen toiminta Lentolan karting-radalla pyritään käynnistämään viimeistään toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettävän ajoleirin jälkeen.
Ajokauden aikana seura järjestää Lentolan karting-radalla viikoittain ohjattua ajovalmennusta junnuiltoina. Seuravalmennus painottuu pienimpien ajoluokkien kuljettajien ohjaamiseen, mutta myös kansallisen tason kilpailuihin osallistuvia kuljettajia sekä heidän huoltajiaan pyritään ohjaamaan ja tukemaan.
Yhdistys järjestää yhteistyössä alueen muiden seurojen kanssa harrastajaluokkien kiertueturnauksen "Hämeen harrastajakiertue" eri radoilla ja aktivoi jäseniä osallistumaan myös lähialueiden järjestämiin kilpailuihin.

4.4.2. Toiminta talvikauden aikana
Talvikauden aikana seura tarjoaa jäsenilleen sosiaalista kanssakäymistä sekä monipuolisia urheilu- ja liikuntamahdollisuuksia. Kaikkiin tapahtumiin lapset ja nuoret osallistuvat yhdessä vanhemman / huoltajan kanssa. Mukaan voi tulla koko perheen voimin. Talvikauden ohjeellinen ohjelmarunko on seuraava:

  • Marraskuun puolivälissä: Ajokauden päättäjäiset
  • Maanantaisin klo 18.00 kerho-ilta seuran kerhohuoneistolla
  • Tiistaisin klo 19.00 - 20.30: "Kuskit kuntoon -jumppailta" Varalan Urheiluopistolla
  • Torstaisin klo 17.00 - 18.30: Sählyilta Kangasalan lukiolla
  • Talvikauden aikana järjestetään myös huoltajille tarkoitettuja tekniikka -koulutuksia.


4.5. Seuratoimijoiden rekrytointi, koulutus ja kannustaminen

Aktivoidaan lasten ja nuorten vanhempia / huoltajia sekä ajajauran päättäneitä kuljettajia mukaan seuratoimijoiksi, valmentajiksi sekä kilpailujen järjestelytehtäviin. Aktivoidaan jäseniä osallistumaan keskusjärjestöjen (AKK ja SLU/HLU) koulutuksiin. Kannustetaan seuratoimijoita kustantamalla koulutuksiin osallistumisia ja palkitaan vuotuisessa kauden päätöstapahtumassa kuljettajien lisäksi myös aktiivisia seuratoimijoita.

4.6. Tiedotus

Yhdistyksen tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti seuran nettisivustolla:
http://www.pirka.fi
Sääntömääräisten kokousten kutsut julkaistaan Kangasalan Sanomissa.

Hallituksen ja seuratoimijain yhteydenpito tapahtuu sähköpostin välityksellä.

Uusien jäsenten ja harrastajien tavoittamiseksi seura julkaisee "Formula karting" -lehteä, jossa kerrotaan karting- ajokorttikoulutuksesta sekä PirKan ja Lentolan karting-radan toiminnasta. Tätä yhdistyksen esitteenä koko kauden toimivaa julkaisua painettiin esim. keväällä 2011 10.000 kpl ja sitä jaettiin Tampereen ja ympäristökuntien ala-asteiden 1 - 3 luokkien oppilaille. Osa lehdistä jaettiin muiden karting-ratojen kahvioihin sekä alan yritysten toimipisteisiin.

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan myös osallistumalla erilaisiin messuihin ja näyttelyihin, joissa tavoitellaan uusia harrastajaperheitä lajin pariin.

Sinettiseuran näkyvyyttä PirKa pyrkii ylläpitämään myös autourheilun ja liikunnan omien lehtien palstoilla. Myös paikallisten ja maakunnallisten tiedotusvälineiden toimituksiin pidetään tiiviisti yhteyttä.

 

- - - -

5. ORGANISAATIO, VASTUUHEKILÖIDEN JA SEURATOIMIJAIN ROOLIT

5.1. Puheenjohtaja

- toimii seuran yhteishengen luojana
- toimii puheenjohtajana hallituksen kokouksissa
- tuo seuraa esille ja pyrkii lisäämään seuran näkyvyyttä
- vastaa tiedottamisesta yhdessä tiedottajan kanssa
- toimii seuran koulutusvastaavana

5.2. Varapuheenjohtaja
- huolehtii jäsenrekisteristä ja jäsenmaksuista
- hoitaa toimiston juoksevat asia
- huolehtii palkitsemisista ja muistamisista ym. huomionosoituksista
- huolehtii seuran hankinnoista yhdessä kalustovastaavan kanssa

5.3. Rahastonhoitaja
- huolehtii seuran maksuliikenteestä ja kirjanpidosta
- huolehtii talkoo- ja varainhankintatoiminnasta
- vastaa seuran mainos- ja ilmoitushankinnasta
- vastaa seuran messu- ja näyttelytapahtumista
- järjestää kioski- ja myyntitoiminnan kilpailu- ym. tapahtumien yhteydessä

5.4. Kilpailuvastaavat ( 2 h)
- vastaavat seuran omien kilpailujen organisoinnista
- aktivoivat jäseniä toimitsijoiksi sekä seuran omiin että yhteistyöseurojen kilpailuihin
- hoitavat yhteydenpitoa yhteistyöseuroihin
- vastaavat kerhotiloista

5.5. Turvallisuusvastaava
- vastaa seuran kilpailu- ym. tapahtumien turvallisuudesta ja järjestyksenpidosta
- aktivoi jäseniä järjestysmieskoulutuksiin

5.6. Kalustovastaavat ( 3 h)
- hoitavat kerhon autojen sekä ajo- ja turvavarusteiden hankinnan
- vastaavat niiden huolloista korjauksista ym. ylläpidosta
- hoitavat autojen ja varusteiden lainaamisen

5.7. Nuorisovastaava
- vastaa yhdessä puheenjohtajan kanssa Nuori Suomi -toiminnasta
- koordinoi puheenjohtajan kanssa seuratoimijain koulutusta
- koordinoi valmentajien ja ohjaajien kanssa harjoitusten aikatauluja ja tilavarauksia

5.8. Ajovalmentajat (3 h)
- vastaavat seuravalmennuksen ajoharjoitusten järjestämisestä radoilla
- seuravalmentajina rekrytoivat uusia valmentajia toimintaan
- aktivoivat uusia valmentajia osallistumaan AKK:n koulutukseen

5.9. Liikuntavastaavat (2 h)
- vastaavat jumppa, sähly- ym. liikuntatoiminnan organisoinnista
- aktivoivat uusia ohjaajia osallistumaan liikuntajärjestöjen (SLU/HLU) koulutuksiin

5.10. Tiedottaja
- vastaa yhdessä puheenjohtajan kanssa seuran tiedottamisesta
- huolehtii tiedotuksen organisoinnista
- huolehtii yhdessä webmasterin kanssa tiedon tuottamisesta nettisivustolle
- toimii seuran lehden päätoimittajana
- hoitaa seuran ulkoisen tiedottamisen mediaan
- aktivoi jäseniä tiedottamaan kilpailuistaan ja menestymisistään

5.11. Webmaster
- vastaa seuran nettisivuston suunnittelusta, kehittämisestä ja ylläpidosta
- hoitaa tiedottamista sivustolla yhteistyössä tiedottajan ja puheenjohtajan kanssa

5.12. Muut seuratoimijat
5.12.1. Kilpailujen toimitsijat
Kuljettajien huoltajat ja vanhemmat ym. perheenjäsenet toimivat yhdistyksen sekä sen
yhteistoimintaseurojen järjestämissä kilpailuissa toimitsijoina kilpailuvastaavan kanssa
sopimissaan tehtävissä. Mahdollisimman monelle pyritään saamaan AKK:n toimitsijalisenssi.
Jäseniä aktivoidaan osallistumaan kilpailunjärjestäjäkoulutuksiin.
5.12.2. Vanhemmat ja huoltajat
Yhdistyksen toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten mukana pitää olla täysi-ikäinen huoltaja. Yhdistyksen organisoimissa tilaisuuksissa on aina mukana koulutuksen saanut ohjaaja, mutta lasten ja nuorten käyttäytymisestä ja toiminnasta vastaa hänen huoltajansa. Vanhempien ja huoltajien tulee sitoutua seuran eettisiin ohjeisiin ja noudattaa kaikissa toimissaan yhdistyksen ja lajin sääntöjä.

5.13. Yhdistyksen kerhotila ja yhteystiedot
Yhdistyksen kerhotilat sijaitsevat vielä ainakin kauden 2011 ajan entisissä Tehokaasun tiloissa Kangasalan Nattarissa os. Vatialantie 2, 36240 Vatiala. Talvikauden aikana toimijoita tapaa parhaiten maanantaisin kerhoilloissa.
Yhdistyksen postiosoite on PL 82, 36201 KANGASALA.
Tarkemmat yhteystiedot, kulloisetkin vastuuhenkilöt sekä ajo-ohje kerholle löytyvät seuran nettisivustolta: http://www.pirka.fi Ajokauden aikana toimijoita tapaa parhaiten Lentolan karting-radalla.

 

- - - -

6. PELISÄÄNNÖT

Pirkanmaan Karting ry
hallitus

Pirkan lasten ja nuorten, heidän vanhempiensa ja huoltajiensa sekä yhdistyksen ohjaajien/valmentajien ym. toimijain kesken sovitaan kunkin toimintaryhmän pelisäännöt, joissa sovitaan seuraavista asioista:
- kaikkien tasavertainen osallistuminen toimintaan
- miten varmistetaan toiminnan leikinomaisuus
- miten edistetään terveellisiä elämäntapoja
- miten toimitaan jos pelisääntöjä ei noudateta
- muut ko. ryhmän kannalta tärkeät asiat

Vähintään kerran vuodessa käytävän pelisääntökeskustelun pohjaksi vastuuohjaaja esittelee Nuori Suomi pelisääntömalleja, joiden pohjalta toimintaryhmät täyttävät pelisääntölomakkeen. Ohjaaja toimittaa sen seuran hallitukselle. Mikäli ryhmässä ei päästä sopimukseen pelisäännöistä, päättää hallitus menettelytavoista.


Kangasalla 30.6.2011